VISONIC

Visonic

A.C. OMEGA, je distributer poznate kompanije VISONIC iz Izraela, koja u svom programu nudi brojne proizvode za potrebe zaštite. Navešćemo neke:

  • Nadgledani bežični sistemi: PowerMax, PowerArt, Amber i Wireless Devices (PowerCode)
  • Detektori, žični (pokreta, loma stakla i foto-električni) i bežični (nadgledani i ne-nadgledani),
  • Ne-nadgledani (12 bit) bežični uređaji i ostali uređaji,
  • Integrisani sistemi: Access Control (Visaccess), Personal Alert Signaling (Spider Alert), Asset Management (Elpas)
  • Local Positioning Systems (Elpas)

Više informacija o navedenim sistemima i pojedinačnim proizvodima VISONIC, možete pogledati na adresi: www.visonic.com

Bežični alarmni sistem PowerMax, namenjen je elektronskoj zaštititi objekata od provale i požara.
Pored osnovne, zaštitne funkcije, PowerMax može biti upotrebljen i za automatsku kontrolu svetla i električnih uređaja, koji greškom nisu isključeni. Informacije o stanju alarma prikazuju se vizuelno i glasom, koji vas usmerava ka ispravnom postupku.

Kontrolni panel je centralni deo alarmnog sistema, koji obrađuje podatke primljene sa različitih senzora. U blokiranom modu rada, sistem obaveštava o stanju vizuelno i glasom i može da aktivira alarm pri pojavi dima ili narušavanja prostora u 24 časovno kontrolisanoj zoni. Kada nije u blokiranom modu rada, sistem alarmira narušavanje u bilo kojoj aktivnoj zoni.

Za podešavanje sistema je potrebna šifra od 4 cifre, a moguće je dodati i 7 korisničkih šifara. Pored navedenog, moguće je dodati i 8 više-funkcionalnih daljinaca kojima se može upravljati sistemom, bez kontakta sa kontrolnim panelom.

Sistem prepoznaje široki opseg događaja - alarma - pokušaja narušavanja rada senzora i problema. Događaji se šalju centru za nadzor (u digitalnom obliku), putem telefonske linije - kao automatski raporti. Informacije se, u obliku glasovnih poruka, mogu slati i na privatne telefone.

Visonic Hanita Elkat Uniontech